Gailearaí

Cliceáil ar aon íomhá chun taispeántas sleamhnán a oscailt.

Seomraí Taobh Istigh

Taobh Amuigh

 

 

Stairiúil

Athoscailt Oifigiúil

Athosclaíodh Teach Dhoire Fhíonáin go hoifigiúil, i ndiaidh oibreacha athchóirithe, Dé Máirt, an 9 Meitheamh 2015. Bhí óráidí ag an imeacht ó Michael Ring, an tAire Stáit Turasóireachta agus Spóirt, agus ó Jimmy Deenihan, an tAire don Diaspóra agus an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta roimhe seo. Ba é Coimisinéir OOP, John McMahon, a bhí ina Chathaoirleach.

Léigh alt ó The Irish Times faoi anseo.

Tá cóipcheart ag Don MacMonagle ar na híomhánna ar fad.

 

Mura bhfuil a mhalairt luaite go sonrach is le hOifig na nOibreacha Poiblí an cóipcheart. Más mian leat ceann ar bith de na híomhánna seo a úsáid bí i dteagmháil linn, le do thoil.